Garanti

Vi lämnar 6 års garanti på kronor och broar samt de flesta fyllningar.

 

På implantatkronor och implantatbroar lämnas 2 års garanti.
Det är på grund av att där är en något större risk för att det uppstår någon fraktur.
Om så sker är det dock i de flesta fall enkelt att laga.

På proteser lämnas 1 års garanti.

Garantin gäller om kronan/ inlägget/ fyllningen lossnar eller frakturerar.

Den gäller ej om det uppkommer karies i anslutning till ersättningen eller om tanden senare behöver rotfyllas.

 

Om en dyrare behandling skulle behövas på en tand som är lagad med 6 års garanti, dras den summan av som har betalats för fyllningen.

 

 

 

Garantin gäller endast hos tandläkare Bengt Nordström

 

 

Vi lämnar 6 års garanti på kronor och broar samt de flesta fyllningar.

 

På implantatkronor och implantatbroar lämnas 2 års garanti.
Det är på grund av att där är en något större risk för att det uppstår någon fraktur.
Om så sker är det dock i de flesta fall enkelt att laga.

 

På proteser lämnas 1 års garanti.

Garantin gäller om kronan/ inlägget/ fyllningen lossnar eller frakturerar.

Den gäller ej om det uppkommer karies i anslutning till ersättningen eller om tanden senare behöver rotfyllas.

 

Om en dyrare behandling skulle behövas på en tand som är lagad med 6 års garanti, dras den summan av som har betalats för fyllningen.

 

 

 

Garantin gäller endast hos tandläkare Bengt Nordström

Vi lämnar 6 års garanti på kronor och broar samt de flesta fyllningar.

 

På implantatkronor och implantatbroar lämnas 2 års garanti. Det är på grund av att där är en något större risk för att det uppstår någon fraktur.


Om så sker är det dock i de flesta fall enkelt att laga.

På proteser lämnas 1 års garanti.

Garantin gäller om kronan/ inlägget/ fyllningen lossnar eller frakturerar.

 

Den gäller ej om det uppkommer karies i anslutning till ersättningen eller om tanden senare behöver rotfyllas.

 

Om en dyrare behandling skulle behövas på en tand som är lagad med 6 års garanti, dras den summan av som har betalats för fyllningen.

 

 

 

Garantin gäller endast hos tandläkare Bengt Nordström