Tandvårdsförsäkringen

Från 3 år upp till och med 22 års ålder får man kostnadsfri tandvård i Sverige. Det gäller så väl i den privata tandvården som hos folktandvården.

 

 

Från och med det år man fyller 23 år omfattas man av det allmänna tandvårdsbidraget. Detta innebär att man varje år får ett bidrag från försäkringskassan som kan nyttjas inom tandvården. Bidraget varierar beroende på personens ålder, enligt nedan:

 

 

Året du fyller 23 t.o.m. 29 år är bidraget 600 kr per år

 

Året du fyller 30 t.o.m 64 år är bidraget 300 kr per år

 

Året du fyller 65 är bidraget 600 kr per år

 

 

Om man inte utnyttjar sitt bidrag ett år, får man dubbelt om man går ett år senare. Man kan alltså ”spara” 2 st bidrag. Om man däremot väntar ett år till får man inte tillgodoräkna sig ett tredje bidrag.

 

 

Alla omfattas även av ett högkostnadsskydd som är en del av tandvårdsförsäkringen. Högkostnadsskyddet är uppdelat i 3 steg. När man börjar en behandling, betalar man själv de första 3000 kr och får då inte någon högkostnadsersättning.

 

Om behandlingen överstiger 3000 kr, betalar försäkringen 50% upp till en kostnad på 15000 kr. Överstiger behandlingen 15000 kr, ersätter försäkringen 85% av kostnaden över det beloppet.

 

 

Tandvårdsförsäkringen använder sig av en referensprislista som underlag för utbetalning. Det innebär att varje åtgärd är prissatt med ett referenspris. Referenspriset är en beräkningsgrund. Man kan generellt säga att i de flesta fall överstiger de verkliga priserna referenspriset.

 

 

Det får till följd att ersättningen som är beskriven ovan inte riktigt stämmer. Skillnaden mellan referenspriset och det verkliga priset betalas av patienten.

 

 

Det är därför bra att man ser till att få ett kostnadsförslag om man planerar större behandlingar.

 

 

 

 

 

 

 

 Från 3 år upp till och med 22 års ålder får man kostnadsfri tandvård i Sverige. Det gäller så väl i den privata tandvården som hos folktandvården.

 

 

Från och med det år man fyller 23 år omfattas man av det allmänna tandvårdsbidraget. Detta innebär att man varje år får ett bidrag från försäkringskassan som kan nyttjas inom tandvården. Bidraget varierar beroende på personens ålder, enligt nedan:

 

 

Året du fyller 23 t.o.m. 29 år är bidraget 600 kr per år

 

Året du fyller 30 t.o.m 64 år är bidraget 300 kr per år

 

Året du fyller 65 är bidraget 600 kr per år

 

 

Om man inte utnyttjar sitt bidrag ett år, får man dubbelt om man går ett år senare. Man kan alltså ”spara” 2 st bidrag. Om man däremot väntar ett år till får man inte tillgodoräkna sig ett tredje bidrag.

 

 

Alla omfattas även av ett högkostnadsskydd som är en del av tandvårdsförsäkringen. Högkostnadsskyddet är uppdelat i 3 steg. När man börjar en behandling, betalar man själv de första 3000 kr och får då inte någon högkostnadsersättning.

 

Om behandlingen överstiger 3000 kr, betalar försäkringen 50% upp till en kostnad på 15000 kr. Överstiger behandlingen 15000 kr, ersätter försäkringen 85% av kostnaden över det beloppet.

 

 

Tandvårdsförsäkringen använder sig av en referensprislista som underlag för utbetalning. Det innebär att varje åtgärd är prissatt med ett referenspris. Referenspriset är en beräkningsgrund. Man kan generellt säga att i

de flesta fall överstiger de verkliga priserna referenspriset.

 

 

Det får till följd att ersättningen som är

beskriven ovan inte riktigt stämmer.

Skillnaden mellan referenspriset och det verkliga priset betalas av patienten.

 

 

Det är därför bra att man ser till att få ett kostnadsförslag om man planerar större behandlingar.