AKUT TANDVÅRD

För oss är det viktigt att finnas tillgängliga för våra patienter. Vid akut tandvärk, tappad fyllning, utslagen tand eller andra typer av akuta besvär kan vi oftast boka in en tid samma dag. 

Ring till kliniken eller mejla så hjälper vi dig att boka in en tid. Våra patienter kan dessutom alltid nå tandläkare Bengt Nordström på mobiltelefonen om något akut inträffar utanför ordinarie öppettider.