top of page

KRONA

Har man en skadad tand där bitar av tanden avlägsnats eller gått sönder kan man göra en tandkrona. Kronan är en restaurering med syfte att återställa en skadad tand där fyllning inte längre är ett alternativ. Med en krona återskapar man ett utseende och funktion som efterliknar originaltanden. 

 

Man kan också göra en krona av estetiska skäl. De vanligaste materialen att göra kronor i är antingen en kombination av porslin och metall eller av keramiska material.   

bottom of page