top of page

TANDHYGIENISTBEHANDLING

Våra standardbehandlingar innefattar mätning och registrering av eventuella tandfickor, borttagning av tandsten, polering, borttagning av beläggningar samt rådgivning. Vi arbetar förebyggande men också akut för att åtgärda sjukdomstillstånd i munnen.

På TBN kan vi även utföra saltblästringsrengöring (airflow), fluorlackning samt salivanalys.

FAKTA OM BEHANDLING FÖR EN TANDHYGIENIST

TANDSTENSBORTTAGNING

 

I saliven finns salter som gör att plack och andra bakteriebeläggningar på tänderna hårdnar. Efter att beläggningarna har hårdnat så kallas det tandsten och är med andra ord förkalkade bakterier som inte kan borstas bort med tandborste. För att få bort tandstenen använder tandhygienister och tandläkare speciella handinstrument eller ultraljud.

 

Att ta bort tandsten är bra av flera anledningar. Dels då tandsten underlättar fäste för andra bakterier och dels då tandsten kan leda till inflammerat tandkött. Ett inflammerat tandkött kan i förlängningen bidra till tandlossning.

 

FLOURPROFYLAX

 

Flour kan reparera ytlig karies och skydda dina tänder mot nya syra-angrepp.

 

Idag finns tillsatt flour i de flesta tandkrämer. Många har flourtandkräm som sitt enda flourtillskott men vissa människor med hög risk för karies kan behöva en intensivare flourbehandling.

 

Om en patient har början till karies kan en flourbehandling hjälpa att avstanna och bota den om den inte är för långt gången. Flourbehandling är en rekommenderad behandling för bland annat muntorra patienter som löper större risk för kariesangrepp.

 

Flourbehandling finns i flera utföranden och på kliniken gör vi en individuell bedömning om vad som passar just dig. Några exempel på utföranden är: flourlackning, flourskenor, floursköljning eller flourtabletter.

 

SALIVANALYS

 

Vi erbjuder salivanalyser tillsammans med undersökning för att testa din muntorrhet.

Tror du att din mun är ovanligt torr kan vi hjälpa dig att diagnostisera vad som är den bakomliggande orsaken.

Saliven är munnens naturliga skydd mot syraangrepp och innehåller goda bakterier som tävlar om inbindning till tandytorna och neutraliserar pH-värdet i munnen. Om saliven rubbas och hamnar i obalans främjas de farliga bakterierna och ökar därmed risken för ett flertal tandsjukdomar. En välfungerande saliv är därför avgörande för din munhälsa och också ditt främsta skydd mot syraangrepp.

 

SALTBLÄSTRING

 

Saltblästring, eller airflow som det också kallas, är en behandling som tar bort missfärgningar på tandytan, i skarvar och mellan tänderna och därmed gör tänderna naturligt vitare.

 

Behandlingen innebär att man blästrar tänderna med en saltvatten-blandning vilket luckrar upp och eliminerar fläckar och missfärgningar på ett skonsamt sätt. Resultatet blir rena och polerade tänder.

 

TANDLOSSNING

 

Parodontit, eller tandlossning som det kallas, är en folksjukdom som kan pågå utan att man är medveten om det i flera år. Ett tecken är om tandköttet blöder vid tandborstning eller tandtrådsanvändning. När tandköttet blöder innebär det att man har en inflammation i tandköttet s.k. gingivit.

 

Om man har drabbats av fästeförlust är det viktigt att det upptäcks i ett tidigt stadium. Detta kan göras genom att mäta fickor runt varje tand. Om fickorna är djupare än 3-4 mm kan det vara ett tecken på tandlossning och kan då behöva behandlas för att avstanna fästeförlusten.

 

Parodontit är en sjukdom som är bakterierelaterad. Oftast finner man tre speciellt aggressiva bakterier i samband med parodontit. Dessa förstör tandens fäste och i förlängningen även tandens omkringliggande käkben. För att avstanna sjukdomsförloppet är första steget att rengöra tandfickorna från beläggningar och tandsten så att fickorna kan bli friskare och läka.

 

Våra tandhygienister mäter fickdjup, kontrollerar tandköttet, tar bort tandsten och beläggningar och förebygger på så sätt parodontit.

 

Idag bedrivs mycket forskning för att ta reda på sambandet mellan parodontit/gingivit och hjärt-kärlproblem. Flera forskningsstudier visar på att det finns ett samband. Man har upptäkt samma bakterier i blodet hos patienter med hjärt-kärlproblem som finns inblandade i parodontit.

VAD TYCKER VÅRA PATIENTER?

bottom of page