top of page

TANDBLEKNING

På TBN tillverkar vi plastskenor, s.k. gelskedar, utformade efter dina tänder och använder ett blekmedel av märket opalescence som du lägger i skenan och sedan sover med. Du sover med skenan tills önskvärt resultat har uppnåtts.

Är det säkert?

 

Att bleka sina tänder har blivit allt vanligare. Vi har valt att arbeta med ett välbeprövat material, opalescence. Flera studier har visat att det är säkert. Det uppfyller europeisk lagstiftning för dentala materal. Det verksamma ämnet är karbamidperoxid som bryts ner och syre bildas som tränger in och bleker tanden.

 

 

Hur fungerar det?

 

Gelskedar framställs som exakt passar tänderna. Dessa skedar fylls med opalescensegel som man sedan sover med. Processen brukar ta mellan 3-10 nätter. Hur ljusa tänderna blir beror på utgångsläget samt hur många nätter du väljer att bleka tänderna. För bästa resultat ska tänderna vara fria från tandsten och ytliga missfärgningar.

 

 

Hur länge håller det?

 

Varaktigheten beror på patientens förtäringsvanor av färgstarka ämnen så som tobak, kaffe, te och rött vin. Om man sparar sina gelskedar/skenor kan man alltid bättra på blekningen vid en senare tidpunkt.

 

Finns det några biverkningar?

 

Man kan uppleva ökad känslighet i tänderna under blekningstiden. Ilningarna upphör normalt kort efter att man avslutar behandlingen.

Laserblekning

Vi utför inte laserblekning då det inte uppnår samma resultat som blekning med väteperioxid och har en ökad risk för att skapa starka ilningar.

bottom of page