top of page

AMALGAMSANERING

Amalgamsanering innebär att man tar bort amalgamfyllningar och ersätter med ett icke-metalliskt fyllningsmaterial.

Vanligaste orsaken till att man byter ut amalgamfyllningar är att de orsakar frakturer i tanden då amalgamet efter många år expanderar. En vanlig orsak till lagningar och kronor är stora amalgamfyllningar som orsakat frakturer och sprickor i tanden. I många fall kan man förebygga frakturer genom att i ett tidigare skede byta ut amalgamet mot en vit fyllning som är skonsammare för tanden. 

 

Det går också att byta ut amalgamfyllningar av estetiska skäl.

bottom of page