top of page

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG (ATB)

Tandvårdsbidraget är ett årligt bidrag som alla vuxna är berättigade. Storleken på tandvårdsbidraget är baserat på din ålder.

 • 0-23 år                  Fri tandvård

 • 24-29 år                600 kr

 • 30-65 år                300 kr

 • 65+ år                   600 kr 

Den 1a juli varje är får patienter sitt nya tandvårdsbidrag. Bidraget kan sparas till nästkommande år. Det går maximalt att använda två bidrag under ett och samma år.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)


Särskilt tandvårdsbidrag riktar sig till patienter som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för en försämrad munhälsa.

"Särskilt tandvårdsbidrag" är ett bidrag på 600 kronor per halvår och är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget. Det särskilda tandvårdsbidraget betalas ut av försäkringskassan och dras av på summan när du betalar för ditt tandvårdsbesök.

 

Tror du att du kan ha rätt till detta bidrag så kan du alltid fråga våra behandlare så hjälper vi dig att göra en bedömning på kliniken. 

Vilka sjukdomar omfattas och vilket underlag behövs? 


För att vi ska kunna bedöma om patienten har rätt till bidraget behövs ett underlag. Vilket underlag som krävs beror på patientens diagnos eller tillstånd. 

Nedan följer exempel på sjukdomar som kan ge rätt till STB.

 

 • Svårinställd diabetes 

 • Nedsatt immunförsvar 

 • Cystisk fibros

 • KOL

 • Ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller tarmsvikt

 • Frätskador på tänderna p.g.a. anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom

 • Muntorrhet orsakad av långvarig behandling med läkemedel

 • Strålningsbehandling mot huvud/hals

 • Sjögrens syndrom

 

 

Högkostnadsskydd

HÖGKOSTNADSSKYDDET

Högkostnadsskyddet skyddar dig mot höga kostnader. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna.

Tandvård upp till 3 000 kronor

Patienten betalar fullpris.


Tandvård mellan 3 000-15 000 kronor

50 procent i ersättning.


Tandvård över 15 000 kronor

85 procent i ersättning.

Vi erbjuder alltid en kostnadsfri konsultation.

 

Hör av dig till oss så berättar vi mer eller gå in på www.forsakringskassan.se för mer information om tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

bottom of page