top of page

SNARKSKENA

Om du snarkar mycket finns det risk att drabbas av sömnapnéer (andningsuppehåll) och orolig sömn. Snarkning kan också påverka allmäntillståndet negativt i flera avseenden.

En snarkskena tillverkas i plast och har funktionen att fixera käkarna i ett läge så att snarkningar inte uppstår. Snarkskenan möjliggör en djupare mer rofylld sömn utan snarkningar och/eller snarkningsuppehåll.

Om du misstänker att dina snarkningar också medför andningsuppehåll kan en utredning göras av läkare. I många fall ersätts då snarkskenan av sjukdvården.

bottom of page