top of page

TANDUNDERSÖKNING

Vid en undersökning går vi igenom munnen och tittar efter hål, tandlossning, tandköttsinflammation samt andra munsjukdomar och undersöker tandanlag, etc.

 

I undersökningen ingår en klinisk kontroll, röntgenbildtagning, diagnostisering och rådgivning. Våra undersökningar kan utföras av både tandläkare och tandhygienister.

 

Om sjukdomar, trasiga tänder eller felväxande tänder upptäcks kan det ibland behövas vidare behandling. Patienten kan alltid ställa frågor och få rådgivning under undersökningen.

Panoramaröntgen

Ibland kan det vara nödvändigt att ta en panoramaröntgenbild. En sådan bild visar en överblick av hela över- och underkäkens alla tänder och tandrötter, patientens tandanlag samt käkbensnivå. Man kan även se om patienten har tandlossning, om visdomständer eller andra tänder är påväg m.m. Dock är en panoramabild inte lika detaljerad som bitewing-bilder vilket är anledningen till att man oftast tar bitewing-bilder vid en undersökning.

Har man kväljningsproblem vid vanlig röntgenbildtagning kan en panoramabild vara ett bra alternativ då en panoramabild inte framkallar kväljningar. 

VAD TYCKER VÅRA PATIENTER?

bottom of page